Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 6

  Tutaj uczą sztuki
  Spotkanie w Pałacu Młodzieży

  Jaka jest rola edukatorów w procesie kształcenia artystycznego? Czym były kursy malarstwa w prywatnej pracowni Janusza Petrykowskiego, a także Szkoła Sztuki, założona przez Jarosława Modzelewskiego i Marka Sobczyka?

  Spotkanie było poświęcone cenionym miejscom edukacji przedakademickiej - prywatnym kursom, które nieraz stanowią przepustkę do dalszej edukacji w zakresie sztuk wizualnych. Zaproszeni goście opowiadali o formatywnych doświadczeniach związanych z pierwszymi krokami, jakie stawiali na drodze ku karierze artystycznej, a także o własnych doświadczeniach w roli edukatorów. Opowiadano też o samym Pałacu Młodzieży, do którego wychowanków zaliczają się cenieni malarze, m.in. sam Jarosław Modzelewski.
   

  Dokumentacja fotograficzna:

  Zobacz także: