Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 6

Edukacja


Poniżej znajdują się opisy zajęć dla uczniów gimnazjów, proponowanych w ramach tegorocznej edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE.

Współczesna agora. O problemach miasta

Warszawa to nie tylko rozwijająca się na przestrzeni wieków metropolia. To także miejsce, w którym ścierają się interesy różnych grup społecznych, a ludzie zrzeszają się w imię osiągnięcia określonych celów. To władze miasta, przestrzeń wspólna, podejmowane decyzje oraz artyści, którzy chętnie się do nich odnoszą.

Miasto to żywa, pełna konfliktów tkanka. Podczas lekcji muzealnej gimnazjaliści przyjrzą się miastu właśnie z perspektywy demokracji, działań społecznych i zasad życia wspólnotowego. Szczególna uwaga będzie poświęcona sztuce zaangażowanej, która doskonale rozpoznaje problemy przestrzeni publicznej.

Miejsce realizacji tematu: Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III i VI piętro
Termin zajęć: środy i piątki, godz. 10.00-13.30

Scena sztuki i jej aktorzy

W jaki sposób działają współcześni artyści? Co znajduje się w orbicie ich zainteresowań? Jakie są warunki produkcji sztuki i możliwości jej oddziaływania na rzeczywistość? Jaki jest społeczny status artystów?

Podczas lekcji, przyglądając się przykładom rozmaitych działań artystycznych, uczniowie postarają się odpowiedzieć na te pytania. Będzie to również okazja do tego, aby zestawić ze sobą różnorodne postawy artystów jako twórców, działaczy, komentatorów, krytyków czy reprezentantów grup wykluczonych.

Miejsce realizacji tematu: Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, 3 i 6 piętro.
Termin zajęć: środy i piątki, godz. 10.00-13.30

Pracownia – sacrum i profanum

Czy pracownia to tylko pomieszczenie? Po co jest ona właściwie potrzebna artyście? Czy da się tworzyć bez pracowni? Czy to przestrzeń prywatna, wręcz sakralna, gdzie ma miejsce proces twórczy i gdzie publiczność nie powinna mieć wstępu? Czym jest proces twórczy, kiedy się zaczyna a kiedy kończy?

Pracownia a galeria – transpozycja prac w całkiem nowe przestrzenie, z prywatnego w publiczne - co zmienia? Czy to może być trudne? Tegoroczny festiwal WWB6 daje okazję do obejrzenia kilku różnych typów pracowni i ich przeanalizowania.

Miejsce realizacji tematu: Instytut Awangardy, Al. Solidarności 64 m. 118
Termin zajęć: wtorki, godz. 14.00-17.00 i środy, godz. 11.00-14.00

Wyżyny awangardy - opowieść o Edwardzie Krasińskim i Henryku Stażewskim

Dla warszawskiej przestrzeni artystycznej Henryk Stażewski i Edward Krasiński to postacie absolutnie wyjątkowe, spajające swą praktyką twórczą rzeczywistość przed- i powojenną.

Podczas zwiedzania Instytutu Awangardy, będącego zarówno mieszkaniem, jak i pracownią artystyczną, widzowie zapoznają się z codziennym rytmem dnia Krasińskiego i Stażewskiego, poznają warszawską specyfikę ich aktywności, zogniskowanej wokół Galerii Krzywe Koło oraz Galerii Foksal.

Jeśli ktoś zastanawia się, jak wyglądała egzystencja uznanych artystów w czasach PRL, to wyprawa na ostatnie piętro segmentu przy Al. Solidarności rozwieje choć część wątpliwości.

Miejsce realizacji tematu: Instytut Awangardy, Al. Solidarności 64 m 118
Termin zajęć: wtorki, godz. 14.00-17.00 i środy, godz. 11.00-14.00

Współczesna bohema

Co kryje się pod pojęciem bohemy? Czy jest ono nadal aktualne? Każda grupa zawodowa tworzy swoisty podświat, mniej lub bardziej zamknięty, czy z artystami jest podobnie? Czy artyści wzajemnie się lubią? Czy łatwiej tworzyć w grupie czy samodzielnie?

Na te i inne pytania związane z bytem codziennym artystów teraz i dawniej postaramy się wspólnie odpowiedzieć w oparciu o wystawy WWB.

Miejsce realizacji tematu: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3
Termin zajęć: środek - piątek, godz. 14.00-17.00