Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 6

Edukacja


Poniżej można zapoznać się z ofertą zajęć skierowaną do uczniów liceów.

Miasto - przestrzeń wspólna, przestrzeń konfliktu

Warszawa to nie tylko rozwijająca się na przestrzeni wieków metropolia. To także miejsce, w którym ścierają się interesy różnych grup społecznych, a ludzie zrzeszają się w imię osiągnięcia określonych celów. To władze miasta, przestrzeń wspólna, podejmowane decyzje oraz artyści, którzy chętnie się do nich odnoszą. Miasto to żywa, pełna konfliktów tkanka.

Podczas lekcji muzealnej przyjrzymy się miastu właśnie z perspektywy demokracji, działań społecznych i zasad życia wspólnotowego. Szczególną uwagę poświęcimy sztuce zaangażowanej, która doskonale rozpoznaje problemy przestrzeni publicznej.

Miejsce realizacji tematu: Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III i VI piętro
Termin zajęć: środy i piątki, godz. 10.00-13.30

Polska scena artystyczna. Postawy, metody, działania

W jaki sposób działają współcześni artyści? Co znajduje się w orbicie ich zainteresowań? Jakie są warunki produkcji sztuki i możliwości jej oddziaływania na rzeczywistość? Jaki jest społeczny status artystów?

Podczas lekcji, przyglądając się przykładom rozmaitych działań artystycznych postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Będzie to również okazja do tego, aby zestawić ze sobą różnorodne postawy artystów jako twórców, działaczy, komentatorów, krytyków czy reprezentantów grup wykluczonych.

Miejsce realizacji tematu: Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III i VI piętro
Termin zajęć: środy i piątki, godz. 10.00-13.30

Miejski dryf. Pisanie historii miasta przy pomocy własnych kroków

Allan Kaprow, amerykański twórca i pionier sztuki happeningu, stwierdził kiedyś, że „spacer nowojorską ulicą jest bardziej przejmujący niż jakiekolwiek dzieło sztuki”. Słowa te posłużą nam jako punkt wyjścia do refleksji nad zainteresowaniem artystów sztuki współczesnej przestrzenią publiczną.

Uczestnicy spotkania przyjrzą się exodusowi artystów z pracownianej przestrzeni i traktowaniu przez nich sztuki jako narzędzia sondowania przemian społeczno-politycznych, które kształtują przestrzeń wspólnoty, jaką jest miasto. Spotkanie jest ponadto doskonałą okazją do dowiedzenia, po raz kolejny, że działanie sztuki nie ogranicza się do galeryjno-muzealnego terytorium, ale rozrasta się na całą rzeczywistość, modelując nasze codzienne doświadczenie. Wkroczenie w przestrzeń społeczną staje się tu bowiem również dynamiczną konfrontacją z odbiorcą w osobie „zwykłego” przechodnia.

Miejsce realizacji tematu: Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III i VI piętro
Termin zajęć: środy i piątki, godz. 10.00-13.30

Sceny z życia cyganerii. Wokół Stażewskiego

Bohaterem spotkania będzie Henryk Stażewski – malarz, projektant, pionier awangardy konstruktywistycznej oraz kontynuator jej idei po wojnie.

Uczestnicy zajęć spojrzą na tę niezwykłą postać w kontekście splatających się dróg artystyczno-towarzyskich na mapie Warszawy lat 60. i 70. Sięgając do tradycji bohemy artystycznej XIX wieku, prześledzimy wątek kawiarnianego życia artystów, którzy materię życia codziennego traktują na równi z materiałami swojej sztuki. Warszawski twórca będzie tu doskonałym przykładem osobowości przełamującej mit artysty demiurga, izolującego się w pracowni – warsztaty pozwolą zobaczyć go jako bon-vivanta szczodrze dzielącego się ideami poza murami artystycznego atelier. Zajęcia w dawnym mieszkaniu Stażewskiego w bloku przy Alejach Solidarności 64 będą również okazją  do spotkania z twórczością Edwarda Krasińskiego, który po śmierci przyjaciela wprowadził tam swoje interwencje przestrzenne.

Miejsce realizacji tematu: Instytut Awangardy, Al. Solidarności 64 m. 118
Termin zajęć: wtorki, godz. 14.00-17.00 i środy, godz. 11.00-14.00

Wyżyny awangardy - opowieść o Edwardzie Krasińskim i Henryku Stażewskim

Dla warszawskiej przestrzeni artystycznej Henryk Stażewski i Edward Krasiński to postacie absolutnie wyjątkowe, spajające swą praktyką twórczą rzeczywistość przed i powojenną.

Podczas zwiedzania Instytutu Awangardy, będącego zarówno mieszkaniem, jak i pracownią artystyczną, widzowie zapoznają się z codziennym rytmem dnia Krasińskiego i Stażewskiego, poznają warszawską specyfikę ich aktywności, zogniskowanej wokół Galerii Krzywe Koło oraz Galerii Foksal.

Jeśli zastanawiasz się jak wyglądała egzystencja uznanych artystów w czasach PRL, to wyprawa na ostatnie piętro segmentu przy Al. Solidarności rozwieje choć część twych wątpliwości.

Miejsce realizacji tematu: Instytut Awangardy, Al. Solidarności 64 m. 118
Termin zajęć: wtorki, godz. 14.00-17.00 i środy, godz. 11.00-14.00

Marian Bogusz – artysta i animator kultury

Twórczość Mariana Bogusza posiadała przynajmniej dwutorowy charakter. Bogusz poza aktywnością stricte artystyczną był w równej mierze aktywistą społecznym generującym oddolne inicjatywy kulturotwórcze o zasięgu ogólnopolskim. Odwiedzając pracownię Jana Styczyńskiego - fotografa mocno związanego z kreowaniem wizualnego wizerunku Warszawy - widzowie zetkną się z muralem autorstwa Bogusza, który posłuży jako pretekst do refleksji nad dziedzictwem artystycznym, pamięcią miejsc i przedmiotów.

Miejsce realizacji tematu: Dawna Pracownia Jana Styczyńskiego, ul. Krasińskiego 10
Termin zajęć: wtorki i czwartki, godz. 10.00-13.30