Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 6

Edukacja


Oto propozycje zajęć skierowane do uczniów szkół podstawowych. Szczegóły na temat zapisów znajdują się w opisach konkretnych propozycji lekcji.

Miasto pełne sztuki. Zajęcia dla uczniów klas 0-VI

Czy sztukę można spotkać tylko w muzeach? Zdecydowanie nie! Artyści mają czasem świetne pomysły na to żeby ubarwić ulice miasta.

Podczas zajęć uczestnicy zastanowią się nad rodzajami sztuki, które można spotkać na ulicach miasta. Wspólnie z prowadzącymi odszyfrują trudne słowa takie jak: mural, graffiti, szablon czy instalacja. Później obejrzą najciekawsze przykłady działań artystów w przestrzeni publicznej. Kiedy już poznają różne miejskie sztuczki, sami stworzą dzieło pasujące do znanego im warszawskiego krajobrazu.

Miejsce realizacji tematu: Cafe Melon, Inżynierska 1
Termin zajęć: poniedziałki, godz. 10.00-13.30

Miejsce realizacji tematu: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Emilii Plater 51
Termin zajęć: środy, godz. 10.00-13.30

Miejsce realizacji tematu: Dawna Pracownia Jana Styczyńskiego, ul. Krasińskiego 10
Termin zajęć: wtorki i czwartki, godz. 10.00-13.30

Kółko i krzyżyk. Zabawa w skojarzenia. Henryk Stażewski
Zajęcia dla uczniów klas 0-VI

Zabawa w skojarzenia, czyli lekcja na temat twórczości Henryka Stażewskiego.

W jaki sposób w głowie artysty powstawały konkretne kompozycje? Czy miały one związek z rzeczywistością? Dlaczego prace nie miały tytułów, a zamiast tego były numerowane? Uczniowie spróbują stworzyć pracę narracyjną na podstawie abstrakcji.

Miejsce realizacji tematu: Instytut Awangardy, Al. Solidarności 64 m. 118
Termin zajęć: środy, godz. 11.00-14.00

Miejsce realizacji tematu: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Emilii Plater 51
Termin zajęć: środy, godz. 10.00-13.30

Artystyczna zastawa dla przyjaciół. Zajęcia dla dzieci z klas I-III

Zajęcia, podczas których uczestnicy poznają postać Jana Styczyńskiego i przyjaciół z jego grupy artystycznej.

Poznają zwyczaj ozdabiania przedmiotów codziennego użytku (niekojarzących się z pięknem czy sztuką), którymi artyści obdarowywali się nawzajem. Paleta przedmiotów wykorzystywanych do tego celu jest nieograniczona, co pozwala autorom tworzyć dzieła unikatowe (pierwszą część zajęć będzie stanowić prezentacja multimedialna).

W czasie drugiej części zajęć dzieci połączą się w pary lub wyciągną losy z imionami osób z klasy, dla których wykonają dekoracyjny prezent. Następnie, posługując się wybranymi przez siebie technikami plastycznymi, uczestnicy zajęć ozdobią otrzymane przedmioty - elementy zastawy stołowej. Po zakończeniu pracy młodzi artyści umieszczą na swoich dziełach „artystyczny” podpis, po czym wręczą je wybranym wcześniej koleżankom i kolegom.

Miejsce realizacji tematu: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 42
Termin zajęć: wtorek-piątek, godz.12:00-14:00

Dzień z życia artysty. Zajęcia skierowane do klas 0-VI

Pewnie każdy jest ciekawy, jak naprawdę żyją artyści. Podczas lekcji uczestnicy wcielą się w ich rolę i zastanowią się, jak wygląda dzień twórcy, co robi od rana do wieczora i gdzie spędza czas. Okaże się też, jak ważna jest dla artysty pracownia, która często jest też po prostu mieszkaniem. Czy wizyty w kawiarniach, odwiedziny gości i rozmowy z innymi twórcami to też część pracy artysty?

Na koniec dzieci stworzą wyjątkowy projekt, który z pewnością zadziwi wszystkich artystów.

Miejsce realizacji tematu: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Emilii Plater 51
Termin zajęć: środy, godz. 10.00-13.30

Miejsce realizacji tematu: Dawna Pracownia Jana Styczyńskiego, ul. Krasińskiego 10
Termin zajęć: wtorki i czwartki, godz. 10.00-13.30

Koralikowe szaleństwo, czyli artyście wszystko się przydaje
Zajęcia dla klas I-III

Zajęcia, podczas których uczestnicy poznają sylwetki artystów warszawskich XX wieku, zrzeszonych w grupach na terenie miasta oraz ich warsztat pracy.

Uczestnicy „zajrzą” do pracowni poszczególnych twórców, zapoznają się z ich ulubionymi technikami plastycznymi oraz sposobami wyrażania siebie poprzez stworzone dzieła sztuki (pierwsza część zajęć - prezentacja multimedialna).

Artyści oswajali przestrzeń miejską. Dzieci otrzymają zadanie „oswojenia” materiałów, które z racji swego przeznaczenia nie służą do wykonywania ozdób. Z otrzymanych surowców uczestnicy stworzą biżuterię dla mamy lub babci.

Miejsce realizacji tematu: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 42
Termin zajęć: wtorek-piątek, godz.12:00-14:00

Warszawa da się lubić, czyli malujemy mury. Zajęcia dla uczniów klas IV-VI

Zajęcia, podczas których uczestnicy poznają historię muralu, czyli rodzaju grafiki, która powstaje na ścianach budynków.

Zostaną przybliżone sylwetki autorów prac z II połowy XX wieku (między innymi Mariana Bogusza) oraz współczesne grupy artystyczne, które specjalizują się w tego rodzaju sztuce. Oglądając murale powstające na przestrzeni lat, uczniowie odkryją ich wieloznaczność i wartości użytkowe (pierwszą część zajęć będzie stanowić prezentacja multimedialna oraz dyskusja).

W czasie drugiej części zajęć uczestnicy, podzieleni na czteroosobowe grupy, „ozdobią” muralem wybrane budynki użyteczności publicznej. Następnie każdy zespół zaprezentuje pozostałym uczestnikom autorski mural, uzasadniając wybór tematyki i stylistyki. W „konsultacjach społecznych” zostanie wyłoniony najciekawszy projekt.

Miejsce realizacji tematu: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 42
Termin zajęć: wtorek-piątek, godz.12:00-14:00

Ślady artysty, czyli jak przejść do historii sztuki?
Zajęcia dla klas IV-VI

Czy artysta jest równie ważny, jak dzieła, które tworzy? Jak rodzą się artystyczne legendy, które przechodzą do historii sztuki? Kiedy artysta staje się „wielki”? Co dzieje się z dorobkiem artysty, kiedy już go nie ma?

Artyści uchodzą za ekscentryczne zwykle i barwne postaci, których życie jest równie barwne i ciekawe, jak sztuka przez nich tworzona. Czy w ogóle da się oddzielić sztukę od życia? Czy pamiątki po artyście to też dzieła sztuki?

Uczestnicy spotkania odwiedzą kilka miejsc, gdzie artyści zostawili swoje prace i przeanalizują, czego można się na ich podstawie dowiedzieć o danym artyście.

Miejsce realizacji tematu: Dawna Pracownia Jana Styczyńskiego, ul. Krasińskiego 10
Termin zajęć: wtorki i czwartki, godz. 10.00-13.30

Awangarda na horyzoncie. Edward Krasiński
Zajęcia skierowane do klas IV-VI

"Awangarda na horyzoncie", czyli zajęcia na temat awangardy, nie tylko w Polsce, bazujące na „niebieskim pasku” Edwarda Krasińskiego.

Dlaczego „niebieska linia” połączyła Henryka Stażewskiego i Edwarda Krasińskiego? Dlaczego nazywamy to awangardą?

Miejsce realizacji tematu: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilii Plater 51
Termin zajęć: środy, godz. 10.00-13.30

Miejsce realizacji tematu: Cafe Melon, Inżynierska 1
Termin zajęć: poniedziałki, godz. 10.00-13.30

Dwunasta w południe. Henryk Stażewski
Zajęcia dla klas IV-VI

"Dwunasta w południe" to lekcja na temat zwyczajów Henryka Stażewskiego.

To także opowieść o Henryku Stażewskim jako artyście awangardowym. Jakie kierunki reprezentował, jakie prace tworzył?

Zwyczaje Henryka Stażewskiego zostaną przedstawione na zegarze. Uczniowie zastanowią się, czy pojecie czasu, tak jak sztuka, też jest pojęciem abstrakcyjnym.

Miejsce realizacji tematu: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Emilii Plater 51
Termin zajęć: środy, godz. 10.00-13.30

Miejsce realizacji tematu: Cafe Melon, Inżynierska 1
Termin zajęć: poniedziałki, godz. 10.00-13.30