Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 6

Akademia i korporacyjna sfera publiczna. Badania, bohema i samo-organizacja.
Spotkanie ze Stephanem Dillemuthem o potencjale badawczym bohemy i artystycznej samo-organizacji.

  • Akademia i korporacyjna sfera publiczna. Badania, bohema i samo-organizacja.
    Stephan Dillemuth, bergen assembly, monday begins on saturday, 2003,

Stephan Dillemuth już w latach 80. i 90. uczestniczył aktywnie w oddolnych ruchach artystów. Ich celem było wytworzenie i użytkowanie przestrzeni życia i twórczości alternatywnych wobec akademickiego, artystycznego czy społecznego mainstreamu.

W Berlinie artyści okupowali pustostany, upadłe fabryki czy budynki akademii artystycznych, żeby na ich miejscu stworzyć pracownie, habitaty, warsztaty czy samozorganizowane przestrzenie wystawiennicze. W tym kontekście Dillemuth wytworzył koncepcję „bohemian reseach”, czyli „bohemy jako sposobu tworzenia wiedzy”.

Tego typu praca badawcza proponuje nową jakość w edukacji i refleksji, przeciwstawiając się trendom obecnie kształtującym artystyczną akademię, które Dillemuth krytykuje w ramach swojego długofalowego projektu badawczego „Akademia i korporacyjna sfera publiczna”. Dillemuth analizuje więzi pomiędzy akademią (rozumianą jako dyskursywne pole w sztuce) oraz obecnym przeobrażeniom sfery publicznej, która ulega erozji pod naporem korporacyjnej ekonomii. Te radyklane wstrząsy wpływają na nasze postrzeganie sztuki, społecznej roli artystów, edukacji artystycznej oraz akademickiej wiedzy.

W trakcie swojego wykładu/performansu Dillemuth skupi się na analizowaniu roli odrywanej w tych przemianach przez bohemę oraz artystyczną samoorganizację.