Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 6

Czarna Księga Polskich Artystów
Prezentacja publikacji przygotowywana przez środowisko artystów i pracowników sztuki związanych ze sztukami wizualnymi

  • Czarna Księga Polskich Artystów

Co to jest status artysty? Dlaczego artyści są biedni? Czym jest samoorganizacja artystów w Polsce (OFSW i strajk artystów) i jak to wygląda na świecie.

Artyści od początku transformacji są postawieni w sytuacji bolesnego zawieszenia. Z jednej strony tworzona przez nich sztuka jest przedmiotem prestiżowych prezentacji przygotowywanych z okazji ważnych międzynarodowych wydarzeń (m.in. Polska Prezydencja w UE), z drugiej zaś strony nie mogą liczyć na wynagrodzenia proporcjonalne do koniecznego wkładu pracy, są wykluczeni z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, czują się lekceważeni i pomijani w budżetach finansujących kulturę w Polsce. Publikacja ukazuje wizję sformułowaną przez samych artystów i środowiska. Ta wizja jaskrawo kontrastuje z tym, co za niezbędne uważają politycy odpowiedzialni za kulturę. W osobnym rozdziale poruszona jest też kwestia zobowiązań międzynarodowych dotyczących statusu artysty, których stroną jest Polska.  

Publikacja „Czarna Księga Polskich Artystów” ukaże się nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej i jest współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.