Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 6

Artyści a ruchy miejskie w Berlinie
Spotkanie z Jochenem Beckerem o badaniach nad dobrami wspólnymi, artystach i miejskim aktywizmie.

  • Artyści a ruchy miejskie w Berlinie
    fot. Florian Büttner

Jako badacz procesów miejskich, autor i kurator Becker angażuje się w i komentuje aktywność wielu ruchów miejskich.

Wspiera walkę o prawa migrantów czy parlamentarne interwencje ruchów lokatorskich skupionych dookoła inicjatywy 'Kotti&co'. Jest też aktywnym członkiem nieformalnego kolektywu „Haben und Brauchen” ("Mieć i potrzebować"), który gromadzi artystów i innych producentów kultury z Berlina w walce o zachowanie miejskich dóbr wspólnych, szczególnie na niwie kultury. Oprócz tego, aktywnie wspierał inicjatywę, która w zwycięskim referendum zaprzepaściła plany zabudowy opuszczonego lotniska Tempelhof, walcząc o jego przeznaczenie na oddolne aktywności mieszkańców.

„Haben und Brauchen” wskazuje w swoich manifestach na dwuznaczną rolę wytwórców kultury w ekonomicznej transformacji zachodzącej obecnie w Berlinie. Z jednej strony artyści tworzą atmosferę nieformalnej, europejskiej stolicy kultury, podnosząc jej atrakcyjność i wpływając pozytywnie na wartość gruntów. Z drugiej, często są w wyniku tych procesów poszkodowani, powoli wypychani z coraz droższych dzielnic. Pomimo ich znaczącej roli w procesach miejskiej transformacji, potrzeby wytwórców kultury pozostają zaniedbywane przez miejską politykę.

Wychodząc z takiej zaangażowanej pozycji Becker argumentuje za koniecznością zmiany polityki miejskiej w Berlinie. Jak mówi: ""Ostatnie referendum w sprawie przyszłości lotniska Tempelhof, ciągnące się walki o prawa migrantów, parlamentarna interwencja lokatorów z grupy „Kotti & Co” czy też zmagania grupy „Haben und Brauchen” o utrzymanie miejskich dóbr wspólnych na niwie kultury, świadczą o głębokiej potrzebie zmiany polityki miejskiej w Berlinie. Nigdy więcej centralnego zarządzania miastem, zamiast niego potrzebujemy polityki, która wspiera szereg różnorodnych działań, potrzeb i projektów, które razem ustanawiają nowe miejskie dobra wspólne."