Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 6

O BRAKUJĄCYM GWOŹDZIU
Spotkanie z Katy Bentall

  • O BRAKUJĄCYM GWOŹDZIU
    Dokumentacja działań Katy Bentall w Instytucie Awangardy, dzięki uprzejmości Artystki

Katy Bentall, pochodząca z Wielkiej Brytanii artystka od lat związana z Warszawą, w swojej praktyce artystycznej kontynuuje namysł nad teorią MIEJSCA, ukutą przez jej męża, tłumacza, teoretyka sztuki i współtwórcę Galerii Foksal - Mariusza Tchorka.

Jej subtelne, acz przenikliwe interwencje, malarskie szkice i aforystyczne inskrypcje ożywiają i komentują przestrzeń, uwypuklając niedostrzegane detale i zaskakujące konteksty. Podczas spotkania na wystawie „Codziennie Obecny” w Instytucie Awangardy artystka opowie o swojej rezydencji w dawnym studio Henryka Stażewskiego i Edwarda Krasińskiego wiosną 2011 roku. Tworząc prace inspirowane zachowanymi śladami obecności twórców, Bentall stworzyła nawiązującą do pierwotnej funkcji tego miejsca - mieszkania-pracowni dwóch wybitnych artystów - klamrę spajającą osoby Stażewskiego i Krasińskiego.