Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 6

Ratunku, nadchodzą artyści!
Jaka jest dzisiaj Praga?

  • Ratunku, nadchodzą artyści!
    fot. Karol Słowik

O historii artystycznej Pragi opowie w czasie spaceru Roman Woźniak, założyciel praskiego teatru Academia, rzeźbiarz, performer, autor instalacji, scenograf, reżyser teatralny, animator kultury.

Spacer będzie dotyczył historii obecności artystów na Pradze od lat 80. do dziś. Pojawienie się artystów w jakiejś dzielnicy i stworzenie jej artystycznego mitu, bardzo często poprzedza proces gentryfikacji, a więc gwałtownej zmiany charakteru jakiejś części miasta związanej z podniesieniem się jakości przestrzeni oraz wzrostem kosztów utrzymania (zwłaszcza wysokości czynszów). Nieodłącznym elementem gentryfikacji jest zmiana struktury społecznej: z okolicy początkowo zwykle zamieszkiwanej przez robotników lub szerokie spektrum wymieszanych ze sobą grup na homogeniczną dzielnicę klasy średniej. W tym sensie często agentami gentryfikacji stają się artyści i inni niezamożni przedstawiciele klasy kreatywnej, którzy, wchodząc na początkowo mało atrakcyjne tereny, zwiększają ich atrakcyjność.