Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Warszawa w Budowie 6

Trasa M-Z. Estrada Twórców Sztuki Nowoczesnej
Muzeum nad Zegrzem

  • Trasa M-Z. Estrada Twórców Sztuki Nowoczesnej
    M. Bogusz, Plansza z propozycją zagospodarowania „Trasy Muzeum-Zalew Zegrzyński”, 1971, kolaż na dykcie, nr inw. Rys.W.12272 MNW, dzięki uprzejmości Muzuem Narodowego w Warszawie

Kuratorzy przyszłorocznej wystawy „Trasa M-Z. Estrada Twórców Sztuki Nowoczesnej” (organizowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie) zapraszają na spotkanie poświęcone postaci Mariana Bogusza.

Magdalena Nowak i Łukasz Strzelczyk przybliżą wydarzenia, które Bogusz współorganizował lub brał w nich znaczący udział: I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, Sympozjum Form Przestrzennych w Ustce (1972), Plastyka i Wisłostrada (1973) czy Propozycje dla Warszawy (1973).

Szczególną uwagę poświęcą właśnie Trasie M-Z, projektowi z 1971, którego inicjatorem był Bogusz. Były to propozycje artystycznego zagospodarowania trasy pomiędzy MNW a Zalewem Zegrzyńskim oraz wybudowania nowoczesnej filii Muzeum na zalewie. Projekt ten skupiał w sobie wszystkie znamienne cechy działalności Bogusza: społecznikowski charakter, kolektywne współdziałanie, kompleksowe realizacje, modernistyczne postrzeganie przestrzeni. Podczas spotkania zostanie pokazany fragment unikatowego filmu dokumentującego projekt pod tytułem „Pędzlem po chmurze”.